MAC: nowy podsekretarz stanu

W dniu 2 lutego 2012 r. Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk  powołał Panią Magdalenę Wilamowską na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Magdalena Wilamowska odpowiadać będzie w ministerstwie m.in. za sprawy dotyczące samorządów.

Print Friendly, PDF & Email