W lipcu powinno być niższe bezrobocie

Według szacunków Ministerstwa pracy i polityki społecznej w lipcu bezrobocie spadnie poniżej poziomu 12,4 proc., jaki resort pracy szacuje za czerwiec.

W ocenie Ministerstwa  negatywne zjawiska mogą zostać złagodzone za sprawą uwolnienia dodatkowych środków na aktywne formy walki z bezrobociem z Funduszu Pracy. Na początku lipca Minister Pracy i Polityki Społecznej złożył do Ministra Finansów wniosek o uruchomienie dodatkowych środków w wysokości 0,5 mld zł z Funduszu Pracy. Ministerstwo Finansów poinformowało, że decyzja zostanie podjęta prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.

Po uwolnieniu środków z FP pomoc może objąć 80 tys. osób. MPiPS zależy na jak najszybszej decyzji i możliwości interwencji. Tylko wtedy, gdy interwencja odbędzie się w odpowiednim momencie, będzie skuteczna.

 

Print Friendly, PDF & Email