Licencja dla Pośredników w Obrocie Nieruchomościami najprawdopodobniej będzie zniesiona

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się projekt ustawy o deregulacji niektórych zawodów, który jest już po uzgodnieniach międzyresortowych. Projekt ten nie zmienia zapisów proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości o zniesieniu licencji dla Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

W dniu 21 maja 2012 r. projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów został skierowany do uzgodnień międzyresortowych z terminem do zgłaszania uwag do dnia 5 czerwca 2012 r.
Jednocześnie ze względu na znaczne przeredagowanie art. 5 projektu ustawy odnoszącego się do ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) oraz art. 15 projektu odnoszącego się do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), w stosunku do projektu ustawy w wersji z dnia 6 marca 2012 r., projekt ustawy został skierowany do ponownych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami, z terminem do wyrażenia ponownej opinii do dnia 5 czerwca 2012 r.

W dniu 2 lipca br. planowana jest konferencja uzgodnieniowa.

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w pierwszej transzy ułatwi dostęp do 49 profesji, których wykonywanie wiąże się dziś z pokonaniem wielu barier od administracyjnych po ekonomiczne (kosztowne szkolenia i kursy, egzaminy państwowe).
Polska jest dziś rekordzistą Europy w ograniczaniu dostępu do pracy. W naszym kraju nie można swobodnie wykonywać aż 380 profesji.

źródło: ms.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email