Kupujemy walutę w sieci

Waluty w sieci wymieniane są w trybie bezgotówkowym. Dlatego, aby skorzystać z dobrodziejstw wymiany on line, musimy mieć co najmniej dwa rachunki bankowe – w walucie krajowej i zagranicznej.

Podstawowe kroki zakupu walut on line to:

1. Rejestracja w serwisie i podanie numerów rachunków bankowych w złotych i docelowej walucie.  By rozpocząć korzystanie z e-kantoru najpierw musimy zarejestrować się w wybranym serwisie i podać numery rachunków – w złotych i w docelowej obcej walucie. Trzeba zwrócić uwagę na poprawność danych, jest to konieczne do poprawnego funkcjonowania konta.

2. Wpłata pieniędzy i wybór kursu wymiany

Po udanej rejestracji, wpłacamy środki, czekamy aż zostaną zaksięgowane. Dane z przelewu muszą się zgadzać z danymi rejestracyjnymi, inaczej środki nie zostaną przyjęte. Tak może się stać, kiedy przelewu dokona osoba trzecia lub wyślemy pieniądze z konta firmowego. Wtedy wpłata zostanie zatrzymana. E-kantory wymagają pełniej zgodności danych. Po zaksięgowaniu przez e-kantor przesłanych przez nas pieniędzy, wybieramy kurs wymiany oraz zatwierdzamy transakcję. Czasem można też skorzystać z opcji auto-zatwierdzania transakcji. Jest to użyteczne, jeśli nie mamy czasu na logowanie się i śledzenie kursów wymiany. Wtedy automatycznie są one przewalutowane po kursie obowiązującym w momencie księgowania.

Można kupować i sprzedawać dowolne kwoty, jednak jeśli przekraczają one kwotę 15 000 euro e-kantor będzie wymagał dodatkowych środków bezpieczeństwa. Takie są wymogi prawne. Wymiana możliwa jest zawsze w godzinach pracy kantoru, z reguły w godzinach między 8 a 16, co jest powiązane z czasem księgowania transakcji w bankach.

 

3. wypłata pieniędzy na rachunek walutowy

Po udanej rejestracji, wpłacamy środki, czekamy aż zostaną zaksięgowane. Dane z przelewu muszą się zgadzać z danymi rejestracyjnymi, inaczej środki nie zostaną przyjęte. Tak może się stać, kiedy przelewu dokona osoba trzecia lub wyślemy pieniądze z konta firmowego. Wtedy wpłata zostanie zatrzymana. E-kantory wymagają pełniej zgodności danych. Po zaksięgowaniu przez e-kantor przesłanych przez nas pieniędzy, wybieramy kurs wymiany oraz zatwierdzamy transakcję. Czasem można też skorzystać z opcji auto-zatwierdzania transakcji. Jest to użyteczne, jeśli nie mamy czasu na logowanie się i śledzenie kursów wymiany. Wtedy automatycznie są one przewalutowane po kursie obowiązującym w momencie księgowania.

Można kupować i sprzedawać dowolne kwoty, jednak jeśli przekraczają one kwotę 15 000 euro e-kantor będzie wymagał dodatkowych środków bezpieczeństwa. Takie są wymogi prawne. Wymiana możliwa jest zawsze w godzinach pracy kantoru, z reguły w godzinach między 8 a 16, co jest powiązane z czasem księgowania transakcji w bankach.

3. Wypłata pieniędzy na nasz rachunek

E-kantor dokonuje wypłaty środków na nasz rachunek walutowy. Transfer pieniędzy może być realizowany w trybie ekspresowym lub zwykłym. Może on być natychmiastowy, jeśli kantor ma rachunek w tym samym banku, co my. W innych przypadkach przelew zajmie nawet do dwóch dni roboczych. To jest właśnie minus, że jesteśmy skazani na opóźnienia związane z funkcjonowaniem systemów rozliczeń międzybankowych.

Pieniądze możemy później wypłacić z konta walutowego za pomocą karty płatniczej. To pozwoli nam zaoszczędzić podwójnie – najpierw wymieniamy pieniądze po najlepszym kursie, a potem unikamy kosztów przewalutowania podczas płatności bezgotówkowych. Karta wydana do konta walutowego będzie też pomocna przy dokonywaniu transakcji bezgotówkowych za granicą.

Print Friendly, PDF & Email