Korupcja w środowisku lekarzy

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy uważa, że jedną z przyczyn korupcji jest fatalna organizacja systemu zdrowia w Polsce. Przyznaje, że na korupcję w służbie zdrowia jest w pewnym stopniu przyzwolenie społeczne.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Naczelnej Rady Lekarskiej doktor Jolanta Orłowska – Heitzman uważa, że jedną z przyczyn korupcji jest niedoskonała organizacja ochrony zdrowia. Jako przykład podaje pacjenta u którego rozpoznano śmiertelną chorobę, a terapię wyznaczono za 3 miesiące. W takiej sytuacji każdy chce być leczony szybciej i lepiej.  Doktor Orłowska – Haitzman uważa, że wręczanie lekarzom dowodów wdzięczności jest zakorzenione w mentalności ludzi i to trzeba by zmienić.

W ubiegłym roku do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej wpłynęło w całym kraju 10 spraw dotyczących korupcji. Zajęła się nimi również prokuratura.

 

Print Friendly, PDF & Email