Koniec ulotek „wygrałeś nagrodę”

Europejski Trybunał Sprawiedliwości zakazał wysyłania ulotek informujących nas o zdobyciu nagrody, jeśli, aby ją otrzymać, musimy ponieść jakiekolwiek koszty.

Trybunał uznał, że są to agresywne, nieuczciwe praktyki handlowe. Według ETS są one zakazane nawet wtedy, gdy koszt nakładany na konsumenta jest nieistotny w stosunku do wartości nagrody, np. gdy jest to tylko koszt znaczka pocztowego. Takie praktyki są zakazane również wtedy, gdy konsument ma do wyboru kilka sposobów postępowania, niezbędnych do otrzymania nagrody, i to nawet wtedy, gdy jeden z nich jest bezpłatny.

Print Friendly, PDF & Email