Koniec z satysfakcją gwarantowaną?

jakub zagórski skanska residential kadrJakub Zagórski, dyrektor sprzedaży i marketingu Skanska Residential Development Poland komentuje: – Nowe przepisy o prawach konsumenta zmieniają regulacje dotyczące gwarancji. 25 grudnia wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta, która wprowadza zmiany dotyczące udzielania gwarancji przez sprzedawcę. Deweloper, który chociażby w reklamie gwarantuje określone usługi czy standardy wykończenia będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności.

Ustawa o prawach konsumenta zwiększy odpowiedzialność deweloperów względem konsumentów. Gwarancja będzie mogła być udzielona w formie jednostronnego oświadczenia, a nie jak dotychczas – na zasadzie umowy. Oświadczeniem może być zarówno reklama jak i informacja w folderze na temat inwestycji mieszkaniowej. Jeśli nie wskaże się inaczej, termin gwarancji to 2 lata.

Regulacje dotyczące gwarancji pomogą upowszechnić dobre praktyki na rynku mieszkaniowym. Popularne w języku reklamy hasła takie jak „satysfakcja gwarantowana” czy „gwarancja niezawodności” będą ostrożniej wykorzystywane przez sprzedawców. To dobra zmiana, która wprowadzi więcej uczciwości w relacji sprzedawca – konsument.

Ustawa o Prawach Konsumenta i zmianie Kodeksu Cywilnego wejdzie w życie 25.12.2014.

 

Print Friendly, PDF & Email