Kara za Stadion Narodowy

PBG otrzymało pismo z Narodowego Centrum Sportu dotyczące budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, realizację którego powierzono Konsorcjum firm w składzie: Hydrobudowa Polska, PBG, Alpine Bau Deutschland, Alpine Bau, Alpine Construction Polska (generalny wykonawca). W powyższym piśmie NCS wzywa generalnego wykonawcę do zapłaty kar umownych z tytułu zwłoki w osiągnięciu całkowitego zakończenia wykonania w wysokości 25 proc. wysokości całości wynagrodzenia netto, tj. w wysokości 308.832.531,30 zł w terminie 10 dni od dnia doręczenia pisma.

 

Print Friendly, PDF & Email