Jak zmniejszyć ryzyko wynajmu mieszkania?

Należy sprawdzić wiarygodność potencjalnego najemcy. Warto zrobić to na kilka sposobów. Sprawdzenie tożsamości danej osoby – np. z dowodem osobistym i prawem jazdy.

Drugą istotną kwestią jest sprawdzenie dotychczasowej historii kredytowej osoby zainteresowanej wynajęciem mieszkania poprzez udostępnienie przez najemcę raportu z Biura Informacji Kredytowej.

Wskazane są usługi pośrednika, który nie tylko dysponuje większym doświadczeniem, ale także bierze na siebie ewentualne ryzyko związane z umową i nienależytym wywiązaniem się przez najemcę z zobowiązania.

Gdy weryfikacja da pozytywny rezultat i zdecydujemy się na daną osobę, musimy pamiętać o tym, by zabezpieczyć swoje interesy, dzięki właściwie skonstruowanej umowie.

Bardzo ważne jest też dokładne określenie: jakie opłaty wchodzą w skład czynszu, w jakich terminach najemca jest zobowiązany regulować czynsz oraz kwestie odsetek za ewentualne opóźnienia w spłacie. Warto określić również obowiązki stron w zakresie dokonywania bieżących napraw oraz inne prawa i obowiązki, jak choćby prawo do oddania nieruchomości w podnajem, czy też bezpłatne użytkowanie osobie trzeciej.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest kaucja, która ma zabezpieczyć przed ewentualnym zniszczeniem lokalu oraz innymi szkodami związanymi choćby z nieterminowym wywiązaniem się najemcy z płatności.

Print Friendly, PDF & Email