Gwarancje Nordei

Każdy, kto założy indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w towarzystwie emerytalnym Nordea, dostanie bonus – 15 proc. od tej sumy. Ale pomniejszone o comiesięczną opłatę za zarządzanie, która wynosi 1,95 proc. Do tego dochodzi 15 proc. nadwyżki zysków ponad benchmark. Od każdej wpłaty poniżej 5 tys. zł Nordea zabiera 5 proc. Jeżeli klient wpłaci więcej niż 5 tys. zł, ale mniej niż 10 to opłata wynosi 3 proc. Jeżeli klient będzie chciał wycofać pieniądze w ciągu pierwszego roku, Nordea zabierze mu 20 proc. jego oszczędności, nie więcej niż 500 zł.

Bonus dostaną osoby, które do końca sierpnia otworzą IKZE. Wpłaty – co najmniej 400 zł, ale nie więcej niż 4030 zł – można wpłacić do końca roku. Nie mogą to być jednak transfery z IKE (indywidualnego konta emerytalnego) do IKZE.

Print Friendly, PDF & Email