Fundusze inwestycyjne

 

Polityka inwestycyjna jaką przyjmuje dany fundusz inwestycyjny, bezpieczna czy bardziej agresywna, zależy przede wszystkim od rodzaju funduszu.

Mamy fundusze otwarte, które umożliwiają nabycie albo umorzenie jednostek uczestnictwa w każdej chwili. Liczba uczestników funduszu otartego jest nieograniczona.

Natomiast fundusz zamknięty jest emitentem tzw. certyfikatów inwestycyjnych. Liczba certyfikatów jest ograniczona i ograniczony jest również czas ich emisji. Tak więc fundusz zamknięty ma ograniczoną liczbę uczestników i ograniczony czas na przystąpienie do niego. Ograniczenie możliwości sprzedaży certyfikatów powoduje znacznie mniejszą płynność. Fundusze zamknięte przyjmują znacznie bardziej agresywną strategię inwestycyjną i są przeznaczone dla bardziej doświadczonych inwestorów.

Print Friendly, PDF & Email