Fundusze inwestycyjne dla ubezpieczycieli

Wśród funduszy inwestycyjnych oferowanych przez ubezpieczycieli, w I połowie tego roku klienci najchętniej wybierali fundusze dłużne. W pierwszej 10-tce najpopularniejszych funduszy, czyli z najwyższym saldem wpłat i wypłat, było ich aż siedem.

Spośród 215 funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych w formie UFK największym powodzeniem w I połowie tego roku cieszył się Idea Obligacji. Poprzez klientów 5 ubezpieczycieli pozyskał blisko 170 mln zł. Najwięcej środków (blisko 90 mln zł) dostarczyli klienci Aegon TUnŻ. Ostatnie miesiące były jednak bardzo nieudane dla tego funduszu. Od marca fundusz wypracowuje bardzo kiepskie wyniki. W efekcie kilka towarzystw ubezpieczeniowych wycofało go ze swojej oferty,

Sporym powodzeniem wśród funduszy inwestycyjnych oferowanych w formie UFK cieszył się również Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, który w ciągu 6 miesięcy pozyskał tą drogą ponad 160 mln zł. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, iż fundusz u ubezpieczycieli jest w sprzedaży dopiero od stycznia br. Jest on obecnie dystrybuowany przez dwa towarzystwa, przy czym za gros napływu odpowiada BZ WBK-Aviva TUnŻ.

Print Friendly, PDF & Email