Francuskie pomysły fiskalne

Rząd Francji ogłosił plan podwyżek podatków, m.in. wysokie jednorazowe opodatkowanie bogatych gospodarstw domowych i dużych firm, co ma w sumie wygenerować 7,2 mld euro dodatkowych przychodów w 2012 r.

Główne elementy planu podatkowego to nadzwyczajna podwyżka podatków dla bogatych gospodarstw domowych, która ma przynieść w tym roku 2,3 mld euro przychodów dla budżetu, oraz jednorazowy podatek dla dużych banków i firm energetycznych, co ma dać 1,1 mld euro przychodu. Rząd zaproponował również podwyżkę podatku od opcji giełdowych i dywidend.

Print Friendly, PDF & Email