Fitch krytykuje finanse samorządów

Agencja Fitch przewiduje, że wysokie wydatki na inwestycje przyczynią się do wzrostu zadłużenia sektora samorządowego w Polsce w 2012 roku. Może to doprowadzić do osłabienia ratingów niektórych samorządów.

Agencja przewiduje, że w 2012 roku może nastąpić dalsze pogorszenie wyników operacyjnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, co ograniczy ich zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych. Jako przyczynę podają presję na wzrost wydatków przy braku wzrostu dochodów operacyjnych. Dodatkowo samorządy przyjmują kolejne zadania bez zabezpieczenia finansowego. W opinii Agencji Fitch tendencja ta będzie się utrzymywała również w przyszłym roku, prowadząc do dalszego pogorszenia ich sytuacji finansowej.

 

Print Friendly, PDF & Email