Firma w spadku

Jeśli w spadku otrzymujemy firmę przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, to należy dobrze przyjrzeć się odziedziczonej firmie.

Należy zwrócić uwagę, że do masy spadkowej nie wchodzi całą firma, a jedynie elementy spadku, tj, prawa i obowiązki majątkowe, czyli cywilnoprawne.

Pamiętać trzeba, ze  spadek nie obejmuje prawa administracyjnego, wygasa NIP, REGON i wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dotyczy to również ewentualnych koncesji, licencji czy zezwoleń administracyjnych.

Natomiast następuje kontynuacja podatkowa firmy.

Print Friendly, PDF & Email