Finanse przedsiębiorcy: wyższe składki ZUS

W 2012 r. przedsiębiorcy będą płacić składki ZUS od minimalnej podstawy wynoszącej 3526 zł miesięcznie.
Kwota ta ma wpływ na wysokość składek, które w 2012 r. będą wpłacać do ZUS przedsiębiorcy i osoby z nimi współpracujące. Z wyliczeń wynika, że w przyszłym roku będą oni płacić miesięcznie składki ZUS od podstawy wynoszącej minimum 2115,60 zł, czyli 60 proc. prognozowanej płacy miesięcznej.
To oznacza, że w 2012 r. na ubezpieczenie emerytalne przedsiębiorcy będą płacić co miesiąc składkę w wysokości 412,97 zł, na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) – 51,83 zł, a na ubezpieczenie wypadkowe – 35,33 zł (przy założeniu, że przedsiębiorca płaci tę składkę według stopy wypadkowej wynoszącej 1,67 proc.).
Składka na ubezpieczenie rentowe wyniesie w styczniu 126,94 zł, a od lutego – po podniesieniu jej z 6 proc. do 8 proc. – 169,25 zł. Natomiast składka na Fundusz Pracy wyniesie 51,83 zł.

Print Friendly, PDF & Email