Finanse Polski – mniej papierów dłużnych

Polska zredukowała sprzedaż obligacji, gdyż denominowany w złotych dług w maju doprowadził zagranicznych inwestorów do największych strat po greckich i węgierskich papierach dłużnych.
Rząd planuje tylko jedną aukcję w czerwcu, tj. o 2 mniej niż w maju i zamierza pozyskać 4 mld zł. Jednocześnie Bank Gospodarki Krajowej zaoferuje obligacje o wartości 2 mld zł. Łączna wartość przetargu będzie najniższa od grudnia.

Liczone w euro, polskie papiery dłużne straciły w minionym miesiącu 4,9 proc., co było trzecią pod względem wielkości stratą spośród 26 indeksów opracowywanych przez EFFAS i Bloomberg.

Print Friendly, PDF & Email