Finanse Polski – krajowe obligacje o wartości nominalnej 650 mln zł

PKO Bank Polski wyemitował obligacje o wartości nominalnej 650 mln zł na rynek krajowy.

Cena emisyjna wyemitowanych obligacji jest równa 640.897.400 zł. Obligacje emitowane w ramach emisji są zerokuponowe, dyskontowe; wykup obligacji emitowanych w ramach emisji będzie dokonywany po ich wartości nominalnej.

Łączna wartość obligacji wyemitowanych na podstawie programu emisji wynosi obecnie 2.480,70 mln zł.

 

Print Friendly, PDF & Email