Finanse Polaka: 2-2,5 mln zł oszczędności dzięki ustawie antyspreadowej

Zdaniem ministra gospodarki Waldemara Pawlaka Polacy oszczędzają co miesiąc ok. 2 – 2,5 mln zł dzięki wejściu w życie ustawy antyspreadowej.

Obowiązująca od sierpnia 2011 roku tzw. ustawa antyspreadowa pozwala kredytobiorcom uniknąć negatywnych konsekwencji zmian kursów walut. Z tego rozwiązania, według MG korzysta już ok. 90 tys. zadłużonych w obcej walucie Polaków.

Rozwiązania ustawy antyspreadowej są szczególnie korzystne w przypadku wieloletnich kredytów hipotecznych o dużej wartości.

Obok niższych kosztów kredytów ważnym efektem wprowadzenia przepisów ustawy antyspreadowej było pobudzenie rynku nowoczesnych usług finansowych, takich jak kantory internetowe. Resort gospodarki podkreśla, że to zastrzyk energii dla całego sektora, który wzbogaca się o kolejne innowacyjne narzędzia obsługi klientów.

Print Friendly, PDF & Email