Finanse Polaka – uważaj u kogo lokujesz swoje oszczędności

Ministerstwo Finansów ostrzega podmioty nie będące bankami, gromadzące środki pieniężne, nie są objęte systemem gwarantowania depozytów zarządzanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani systemem gwarancji skarbu państwa. Osoby decydujące się na powierzenie środków pieniężnych tym podmiotom muszą liczyć się z wystąpieniem sytuacji, w której w przypadku upadłości podmiotu utracą swoje oszczędności.

W odpowiedzi na liczne zapytania Ministerstwo Finansów informuje, że zgodnie z przepisami polskiego prawa do przyjmowania środków pieniężnych w celu udzielania kredytów lub obciążania ich ryzykiem w inny sposób, uprawnione są wyłącznie banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Print Friendly, PDF & Email