Finanse Polaka – lokaty korzystniejsze

Narodowy Bank Polski poinformował, że banki podwyższyły średnie oprocentowanie lokat zakładanych przez klientów, jednocześnie zmieniły oprocentowanie kredytów.

Średnia dla lokaty założonej w maju 2012 r. wyniosła 4,7 proc., wobec 3,8 proc. w maju 2011 r.

W maju br. największy wzrost oprocentowania depozytów nastąpił w przypadku lokat zakładanych na dłuższe terminy. Średnie oprocentowanie nowych depozytów złotowych gospodarstw domowych w przypadku lokat do 1 miesiąca wyniosło w maju 2012 r. 3,7 proc., w kwietniu 2012 r. – 3,6 proc., a w maju 2011 r. – 3,2 proc.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych dla gospodarstw domowych wyniosło w maju 2012 r. 6,9 proc., w kwietniu 2012 r. 7 proc., podczas gdy w maju 2011 r. wynosiło 6,5 proc.

Print Friendly, PDF & Email