Finanse Polaka – hasło w e-koncie

Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń wynikających z używania prostych haseł – 34 proc. respondentów pozostaje praktycznie bez ochrony. Posiadasz konto internetowe w banku, a do tego używasz karty kredytowej? Pamiętaj o tym, żeby używać wystarczająco silnego hasła. W innym przypadku możesz stać się łatwym celem dla cyberprzestępców.

Dlatego ważnym jest aby zbudować silne hasło. Poniżej kilka wskazówek:

– Wybieraj hasła, które będą łatwe do zapamiętania, tak abyś nie musiał zapisywać ich ani przechowywać w pliku na swoim komputerze (pamiętaj, że taki plik może zostać skradziony przez cyberprzestępców)

– Nie używaj słów, które cyberprzestępca może z łatwością znaleźć w słowniku. Stosuj kombinację wielkich i małych liter, cyfr i znaków niealfanumerycznych, takich jak znaki interpunkcyjne (pamiętaj jednak, że te ostatnie nie zawsze są dozwolone)

– Nie stosuj recyklingu haseł, czyli tworzenia haseł do nowych kont na bazie wcześniejszego, np. „hasło1″, „hasło2″, „hasło3″, itd.

– W miarę możliwości, nie używaj jako hasła pojedynczego słowa, ale całą frazę. Nie stosuj tego samego hasła do wielu kont. Jeżeli cyberprzestępca uzyska hasło do jednego konta, będzie miał dostęp do pozostałych

Print Friendly, PDF & Email