Finanse osobiste: progi podatkowe 2012

W przyszłym roku nadal będą obowiązywać dwa progi podatkowe.

Pierwszy jest na poziomie 18 procent i dotyczy wszystkich obywateli Polski, których dochód  nie przekroczy 85.528 zł.

Natomiast osoby, których dochód roczny jest wyższy niż 85.528 zł znajdą się w  drugim progu podatkowym, który wynosi 32 procent.

Taka skala podatkowa obowiązuje już od 2009 roku. W porównaniu do lat wcześniejszych jest dla nas korzystniejsza. Wcześniej przekroczenie kwoty 85.528 zł było jednoznaczne z wejściem w opodatkowanie stawką 40-procentową.

Oczywiście stawka podatku dochodowego rośnie wraz z dochodem. Pamiętać jednak należy, że nie cały np. 100 000 zł dochód objęty jest stawką 32 procentową.

Pierwsze 85.528 zł opodatkowane są stawką 18-procentową, a dopiero cała nadwyżka – czyli dochody powyżej 85.528 zł – podlegają stawce 32-procentowej.

Dodatkowo musimy pamiętać, że podatek wyliczony w pierwszej skali jest zmniejszany o tzw. kwotę wolną od podatku. Wynosi ona 556 zł i 2 gr.

Print Friendly, PDF & Email