Finanse osobiste: polisa od bezrobocia

Z polisami od utraty pracy styka się większość klientów banków pragnących zaciągnąć kredyt gotówkowy, samochodowy czy kupić coś na raty. Banki proponują zakup takiej polisy, traktując ją jako jedną z form zabezpieczenia kredytu. Niektóre nieformalnie uzależniają zgodę na udzielenie kredytu od zakupu polisy od bezrobocia.

Wysokość składki zależy od wielu czynników, np. od profilu klienta, sposobu wypłaty świadczenia i rodzaju kredytu. Podstawą do wyliczenia składki zwykle jest wysokość zadłużenia. W praktyce zakup polisy może pociągać za sobą wydatki od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Okazuje się jednak, iż ubezpieczenie takie nie gwarantuje, że towarzystwo ureguluje za nas pozostałe do spłaty raty, gdy stracimy pracę. Większość firm ubezpieczeniowych wymienia bardzo dużo wyłączeń, sytuacji, w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

I tak np. Aviva, ubezpieczająca klientów BZ WBK, zastrzega, iż odszkodowania nie wypłaci, gdy klient z własnej woli rozwiąże umowę o pracę albo stanie się to za porozumieniem stron. Podobnie gdy pracodawca nie przedłuży z nami umowy zawartej na czas określony. Aviva uchyli się od odpowiedzialności i wtedy, jeżeli w okresie co najmniej sześciu miesięcy przed zawarciem umowy w zakładzie pracy były prowadzone konsultacje w sprawie zwolnień grupowych albo zatrudniająca nas firma wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

 

Print Friendly, PDF & Email