Finanse Niemiec – wyszły cało z kryzysu euro

Dzięki reputacji solidnej gospodarki, w której można bezpiecznie lokować pieniądze Niemcy stały się bezpiecznym rozwiązaniem dla inwestorów. Dzięki tym inwestycjom Niemcy zaoszczędziły dziesiątki mld euro, ponieważ oprocentowanie ich papierów dłużnych jest rekordowo niskie, a czasem osiąga wartości ujemne. Ale inwestorzy są skłonni tracić, aby ulokować swe fundusze w bezpiecznych niemieckich obligacjach państwowych

Niemcy były bezpieczną przystanią dla inwestorów już od dłuższego czasu jako największa gospodarka UE, której PKB osiągnęło 2,6 bilionów euro. Przez ostatnie dwa lata niemiecka gospodarka systematycznie rosła, co uchroniło strefę euro jako całość przed recesją, która groziła jej już w pierwszym kwartale tego roku.

Print Friendly, PDF & Email