Finanse Grecji – Niemcy mówią stop

Niemcy nie zgodzą się na udzielenie zagrożonej bankructwem Grecji większego wsparcia, niż to, które już obiecano w ramach programów pomocowych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zapewne zachowa się podobnie.

Wydaje się, że bankructwo Grecji jest coraz bardziej prawdopodobne. W trakcie wiosennej kampanii wyborczej zaniechano wielu reform, których wdrożenie jest warunkiem otrzymania pomocy finansowej od strefy euro i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a nowy rząd premiera Antonisa Samarasa prosi o więcej czasu na wywiązanie się ze zobowiązań.

W takim wypadku obiecane w ramach drugiego pakietu wsparcia 130 mld euro nie wystarczą. Samaras musiałby przeprowadzić jeszcze większe oszczędności, wbrew obietnicom wyborczym, albo też partnerzy ze strefy euro musieliby udostępnić Atenom kolejne pożyczki na kwotę 50 mld euro. Mało który kraj jest gotowy to uczynić.

Print Friendly, PDF & Email