Finanse firm: wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy polega na uzyskaniu informacji o danym przedsiębiorcy, podmiocie gospodarczym, a nawet całej gałęzi przemysłu. Pozwala na ograniczenie ryzyka kontraktu i zminimalizowanie prawdopodobieństwa nieotrzymania zapłaty za usługę lub towar.
W czasie spowolnienia gospodarczego kontrola kontrahenta wydaje się niepotrzebnym w ciężkich czasach wydatkiem, nawet luksusem. Ale zdaniem ekspertów jest to błędne podejście, bo analiza gospodarcza pozwala odpowiednio przygotować się do planowanej transakcji.
Wywiadownie gospodarcze działają na zasadzie białego wywiadu, czyli czerpią informacje tylko z jawnych i ogólnodostępnych źródeł, takich jak: sąd gospodarczy KRS, Monitory Gospodarcze, rozmowy z kierownictwem, prospekty emisyjne, ewidencje działalności gospodarczej, urzędy statystyczne, Izby gospodarcze, prasa.

Print Friendly, PDF & Email