Finanse Europy – o euro

Architekci europejskiej unii walutowej wiedzieli, że sama koncepcja euro była wadliwa, ale był pomysł, który przy odpowiedniej woli politycznej mógł być przeforsowany. Ale z czasem wola polityczna załamała się. Europejscy przywódcy celowo przymknęli oko na koncepcyjne problemy euro, ponieważ w latach 80. priorytet miała kwestia utrzymania pokoju w Europie.

Celem przyświecającym tworzeniu Unii europejskiej było zjednoczenie krajów i utrzymanie pokoju w regionie, a niekoniecznie tworzenie unii gospodarczej.

 

Print Friendly, PDF & Email