Etyka również w kancelariach

Radcowie prawni pracują nad nowym kodeksem etyki. Projekt zawiera wiele rewolucyjnych, do tej pory niestosowanych w Polsce rozwiązań, np. zobowiązuje do przestrzegania zasad etyki nie tylko samych radców, ale też kancelarie

Dotyczy to m.in. ustalania z klientem wynagrodzenia. Obecnie jest zakaz ustalania jego wysokości wyłącznie proporcjonalnie do osiągniętego wyniku (można tak określić tylko honorarium dodatkowe). Nowela odnosi tę zasadę do kancelarii i mówi, że takie dodatkowe wynagrodzenie nie może przekroczyć 30 proc. wartości przedmiotu sprawy.

 

Print Friendly, PDF & Email