Darowizny a koszty uzyskania przychodu

Co do zasady przedsiębiorca dokonujący darowizny nie może uwzględnić jej w kosztach uzyskania przychodów. Częściowo może ją odliczyć od dochodu. W tym jednak przypadku trzeba pamiętać o ograniczeniach i warunkach jakie trzeba spełnić.

Jest jednak wyjątek od tej zasady. Darowanie żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu.

Zgodnie z ustawą o PIT (art. 23 ust. 1 pkt 11) kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, (z wyjątkiem alkoholi) przekazywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Oznacza to, iż całość poniesionych kosztów będzie stanowiła koszt podatkowy i zmniejszy podstawę opodatkowania.

Tak więc przedsiębiorca przekazujący koce i konserwy na rzecz organizacji pożytku publicznego, będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jedynie konserwy, niezależnie od wysokości tej darowizny. Natomiast koszty związane z darowizną koców będą mogły, po spełnieniu określonych warunków, pomniejszyć podstawę opodatkowania.

Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt. 9 ustawy o PIT od podstawy obliczania podatku można odliczyć:
1. Darowizny przekazane na cele działalności m.in. organizacji pożytku publicznego.
2. Darowizny przekazane na cele kultu religijnego (np. na budowę kościoła).
3. Darowizny na cele honorowego krwiodawstwa (130zł za litr w 2011r.).

(źródło: Money.pl)

Print Friendly, PDF & Email