Czy boimy się bessy

Z raportu European Fund and Asset Management Association (EFAMA) dowiadujemy się , ze panujący latem i pogłębiający się kryzys w strefie  euro wpłynął bardzo mocno nie tylko na klientów polskich funduszy inwestycyjnych. Wszechogarniający popłoch ogarnął prawie cała Europę.  W III kwartale bilans sprzedaży w funduszach w Europie wyniósł -83 mld EUR. Masowej ucieczki nie było jedynie na Wyspach Brytyjskich, w Rumunii i Bułgarii.

EFAMA to organizacja pozarządowa, monitorująca 97 proc. europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych. Stowarzyszenie przeanalizowało zachowania klientów w III kwartale, czyli w okresie największego zamieszania na światowych rynkach finansowych. W całej Europie, podobnie jak w Polsce, zdecydowanie więcej wycofywano pieniędzy z TFI, niż wpłacano. W lipcu saldo wpłat było jeszcze dodatnie i wyniosło 10 mld  euro. W sztormowym sierpniu i w nieco lepszym wrześniu klienci wypłacili z funduszy ponad 90 mld euro.

Z raportu wynika jednak, że nie wszystkie kraje w równym stopniu borykały się z masową ucieczką klientów z funduszy akcji. Spośród 25 krajów monitorowanych przez EFAMA sześć zarejestrowało w III kwartale więcej wpłat niż wypłat. Najlepszy bilans należy do instytucji z Wielkiej Brytanii.

Print Friendly, PDF & Email