Chcesz powierzyć swoje pieniądze profesjonalistom? Wybierz ofertę funduszy inwestycyjnych

Jeśli nie czujemy się nazbyt pewnie w samodzielnym inwestowaniu w wybrane spółki (nieodpowiednia dywersyfikacja portfela inwestycyjnego skutkować może nawet utratą sporej części środków), pomocnym rozwiązaniem takiej bolączki może okazać się opcja wyboru profesjonalistów, czyli nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ciekawą propozycją są supermarkety funduszy, gdzie można nabyć znakomitą większość dostępnych w kraju funduszy – co ważne bez opłaty za zakup!

Przy takim rozwiązaniu trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że w tzw. międzyczasie pobierane sa opłaty za zarządzanie, zaś przy umarzaniu rejestru funduszy naliczona zostanie opata za ich odkupienie.

Nie unikniemy również konieczności odprowadzenia podatku, podobnie jak przy bezpośrednich giełdowych inwestycjach, od zysków kapitałowych – tzw. Belki. Jednym z najlepszych funduszy na przestrzeni 2010 i 2011 roku okazał się TFI Allianz – akcyjne fundusze umożliwiły uzyskanie nawet 30% zysków!

Źródło: TotalMoney.pl

Print Friendly, PDF & Email