Ceny prądu bez podwyżek

Urząd Regulacji Energetyki nie widzi powodów do zmiany cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2013 roku. Można liczyć się z niewielkim wzrostem stawek sieciowych (opłat za dystrybucję), ale nie samej ceny energii elektrycznej.

W ubiegłym roku Urząd Regulacji Energetyki zaakceptował taryfy na ten rok dla czterech sprzedawców energii dla gospodarstw domowych oraz dla dwóch dystrybutorów energii, a wzrost cen wyniósł średnio 5,1 proc.

 

Print Friendly, PDF & Email