Budżet Państwa traci miliony

Według informacji Najwyższej Izby Kontroli Skarb Państwa tracił rocznie dziesiątki milionów złotych na sprzedaży skażonego spirytusu bez akcyzy jako alkoholu spożywczego.

Kontrole przeprowadzone przez NIK po raz kolejny ujawniły nieprawidłowości w egzekwowaniu należności od dłużników. Poprawy wymaga ściąganie zaległej akcyzy od wyrobów alkoholowych przez Izby celne, które odzyskiwały mniej niż 1 proc. należności. Pod koniec 2010 sięgały one 1,2 mld zł.

Akcyza od alkoholu zapewnia rocznie budżetowi państwa 10 mld zł. Alkohol etylowy objęty jest bowiem podatkiem akcyzowym wynoszącym 49,6 zł/litr czystego spirytusu (100 proc.alkohol)

W 2010 r. i I półroczu 2011 r. na podstawie decyzji pokontrolnych dyrektorów UKS należności w podatku akcyzowym od wyrobów alkoholowych określono na 14,3 mln zł, a wyegzekwowano 20 tys. zł (0,1 proc.)

Print Friendly, PDF & Email