Brak talentów na rynku pracy

Mimo, że światowe bezrobocie wśród młodych osiąga rekordowe poziomy, coraz więcej pracodawców nie może znaleźć odpowiednich pracowników. Znaczna część pracodawców z rozwiniętych krajów narzeka na brak talentów, co w efekcie prowadzi do dławienia rozwoju ich firm.

Najwięcej problemów ze znalezieniem odpowiednich pracowników mieli japońscy i brazylijscy pracodawcy – odpowiednio 81 proc. i 71 proc. ankietowanych w badaniu. Na dalszych miejscach znaleźli się przedsiębiorcy z Bułgarii, Australii i Stanów Zjednoczonych, gdzie 51 proc., 50 proc. i 49 proc. przedsiębiorców wskazało, że zmaga się z brakiem talentów.

Najlepsza sytuacja jest w Irlandii, gdzie zaledwie 2 proc. firm wskazało na istnienie tego typu problemu.

Print Friendly, PDF & Email