Biuro Informacji Kredytowej

Pozytywny raport BIK to nie tylko możliwość uzyskania kredytu, coraz częściej będziemy musieli wykazać się historia kredytową w ogóle, aby otrzymać kredyt. Jak funkcjonuje BIK? Jakie dane gromadzi i w jakim celu?

Co to jest BIK?
Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją powołaną dnia 29 sierpnia 1997 roku przez banki i Związek Banków Polskich w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji o bieżących zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków, a także innych instytucji upoważnionych do udzielania kredytów.

Kiedy i jakie dane są umieszczane w BIK?
Banki przekazują dane do BIK już w momencie składania przez nas wniosku kredytowego oraz po zaciągnięciu zobowiązania w postaci np. kredytu hipotecznego, karty kredytowej i tym podobnych. Informacje dotyczące obsługi zaciągniętego przez nas kredytu bank powinien aktualizować przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania.
Do BIK trafia większość naszych danych osobowych: imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zameldowania, informacja o naszym wykształceniu. Przede wszystkim jednak umieszczane są w nim informacje o wszelkich zobowiązaniach kredytowych powiązanych z naszą osobą, a także ewentualnych poręczanych przez nas kredytach.
W rejestrze widać stan początkowy naszego zobowiązania, aktualny stan zadłużenia, wysokość aktualnej raty, walutę, w jakiej zostało ono zaciągnięte oraz historię spłat.

Jak długo dane przechowywane są w BIK?
Informacje zgromadzone w BIK przechowywane są przez cały czas trwania umowy zobowiązania finansowego. Po jego wygaśnięciu BIK ma prawo przechowywać dane przez okres wskazany w upoważnieniu przez nas udzielonym (najczęściej przy podpisaniu umowy kredytowej) – pod warunkiem, że regularnie wywiązywaliśmy się ze swojego zobowiązania.
W przypadku, gdy mieliśmy opóźnienia w spłacie swojego zobowiązania dłuższe niż 60 dni, wówczas dane o nim mogą być przechowywane maksymalnie przez 5 lat od momentu jego wygaśnięcia – bez naszej zgody.
Ponadto dane dotyczące zobowiązań wszystkich Klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga naszej zgody.

Usuwane i zmiana danych
BIK nie usunie żadnych danych do niego przekazanych na naszą prośbę, zajmuje się jedynie ich gromadzeniem i udostępnianiem. Jeśli z jakiś przyczyn dane o nas zawarte w rejestrze okażą się nieaktualne lub błędne możemy chcieć je skorygować. W tym celu jednak nie należy zwracać się do BIK, tylko do instytucji finansowej, która dokonała wpisu. Tylko na jej pisemną prośbę BIK zobowiązane jest do poprawienia posiadanych danych.

Sprawdzanie danych
Dobrym pomysłem przed złożeniem wniosku o kredyt jest złożenie zapytania w BIK o nas samych. Aby tego dokonać należy wysłać wypełniony wniosek wraz z dowodem opłaty na poniższy adres:
Biuro Obsługi Klienta BIK S.A.
ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa
W związku z Ustawą o ochronie danych osobowych żadne informacje nie są udzielane telefonicznie. Pozostaje, więc jedynie pisemna komunikacja z BIK lub osobisty odbiór raportu w Warszawie. Formularze wniosków można pobrać lub wypełnić ze strony: www.bik.pl .
Możemy zamówić trzy różne rodzaje raportów:
1. STANDARD – zawiera podstawowe informacje na temat nas i naszych zobowiązań, jest udostępniany w formie wydruku bezpłatnie raz na pół roku przy odbiorze osobistym lub przy przesyłce listownej w cenie 10zł.
2. PLUS – zawiera szczegółowe informacje na temat nas i naszych zobowiązań, jest udostępniany zawsze odpłatnie i koszt jego sporządzenia to 30zł.
3. PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ – najbardziej szczegółowy z raportów, zawiera szczegółowe informacje na temat nas i naszych zobowiązań oraz informuje o liczbie zgromadzonych przez nas punktów (jest to istotne w przypadku niektórych banków), jest udostępniany zawsze odpłatnie i koszt jego sporządzenia to 35zł.
Pozytywna historia
Dla każdego z nas najkorzystniejsze jest terminowe regulowanie posiadanych zobowiązań, a co za tym idzie pozytywna historia kredytowa w BIK. Budując własną, pozytywną historię kredytową uzyskamy łatwiejszy dostęp do produktów finansowych, często też z niższym kosztem. W ostatnim czasie niektóre banki wymagają wręcz od nas posiadania historii kredytowej w ogóle w celu potwierdzenia naszej wiarygodności.

Print Friendly, PDF & Email