Białe certyfikaty na giełdzie energii

Agencja Rozwoju Przemysłu i Towarowa Giełda Energii będą współpracować przy publikacji polskiego, cenowego indeksu węglowego i upowszechnianiu informacji dot. mechanizmu świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów.

Celem porozumienia obu spółek jest wsparcie procesu realizacji przez Polskę postanowień „Pakietu klimatyczno – energetycznego”, przyjętego przez Parlament Europejski w 2008 roku. Pakiet zawiera wytyczne w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Unii Europejskiej oraz podniesienia efektywności energetycznej o 20 proc. w perspektywie do 2020 roku.

Na podstawie polskiego cenowego indeksu węglowego z czasem prowadzone będą notowania instrumentów towarowych na parkiecie giełdowym.

Print Friendly, PDF & Email