Będzie podwyżka mandatów

MSW wyraziło zgodę na podjęcie przez KGP prac nad projektem zmian w ustawie o kierujących pojazdami. W październiku policja zwróciła się do resortu o rozważenie podwyżki mandatów za szczególnie niebezpieczne wykroczenia na drogach.

Propozycje, które policja przesłała do ministerstwa, dotyczyły m.in. możliwości podniesienia wysokości grzywien za najcięższe naruszenia w ruchu drogowym. Wyższe grzywny dotyczyłyby takich naruszeń ruchu drogowego jak m.in. przekraczanie dopuszczalnej prędkości, niewłaściwe wyprzedzanie, niewłaściwe zachowanie na przejściach dla pieszych.

Print Friendly, PDF & Email