Banki rosyjskie obciążone sankcjami

Niedawno USA powiększyło listę o kolejne banki, na które zostały nałożone sankcje. Sankcje wynikają z roli Rosji w konflikcie na Ukrainie.

Na listę zostały wciągnięte: Rosyjski Bank Rolny, drugi Bank Rosji WTB oraz Bank Moskwy.

Sankcje dotyczą zakazu zawierania z powyższymi bankami transakcji związanych z papierami dłużnymi, których zapadalność przekracza 90 dni. Ponadto sankcjami objęte są też transakcje powiązane z nowymi aktywami.

 

Print Friendly, PDF & Email