Bancassurance

Właściwie to przyzwyczailiśmy się już do ubezpieczeń towarzyszących kontom, kartom czy kredytom, czyli do bancassurace.

Ubezpieczenie może być dodane prawie do wszystkich produktów bankowych. Najczęściej oferowane są wraz  pożyczkami, kredytami hipotecznymi, kontami osobistymi i kartami kredytowymi. W banku dostaniemy polisę na życie zapewniającą dodatkową ochronę w razie nieszczęśliwego wypadku, trwałej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania. A w przypadku kart dołączają ubezpieczenia na wypadek jej użycia przez nieuprawnioną osobę.

Możemy spotkać się również z ubezpieczeniami assistance. Te dają prawo do skorzystania z pomocy bezpośrednio w miejscu zdarzenia. I tutaj możliwości są szerokie: pomoc fachowców, np. ślusarza, hydraulika czy elektryka w razie awarii domowych), medycznych (m.in. pomoc po nieszczęśliwym wypadku, domowa wizyta lekarza), podróżnych (m.in. pomoc w przypadku opóźnienia lotu czy utraty bagażu), komunikacyjnych (holowanie samochodu, naprawa w miejscu awarii). Pojawiło się także assistance biurowe, zapewniające np. pomoc informatyka czy hydraulika.

(źródło: Rzeczpospolita)

Print Friendly, PDF & Email