Analiza sytuacji finansowej klienta.

Banki określają wiarygodność kredytową poprzez analizę sytuacji finansowej klienta, wcześniejszej historii kredytowej, posiadanych zobowiązań. W mniejszym stopniu pod uwagę brane są indywidualne cechy klienta, wkład własny.
Dochody
Na podstawie dokumentów dochodowych klienta bank określa zdolność klienta do spłaty kredytu w określonym terminie. Ważne jest nie tylko ile zarabia kredytobiorca, ale także analizie podlega stabilność dochodu. W tym celu bank może poprosić o przedstawienia historii zatrudnienia wnioskodawcy-świadectwa pracy, aneksów do umowy o pracę czy też same umowy o pracę.

Posiadane zobowiązania
Posiadane przez osobę ubiegającą się o kredyt inne zobowiązania – kredyty, karty kredytowe, debety mają wpływ na jej zdolność kredytową. Osoba uzyskująca bardzo wysokie dochody, może nie mieć w ocenia banku zdolności kredytowej, ponieważ posiada również duże zobowiązania i płaci miesięcznie wysokie raty innych kredytów.

Historia kredytowa
Banki ze szczególną uwagą sprawdzają wcześniejsze spłaty zobowiązań klientów. Pod lupę brana jest terminowość spłat. Kredyty źle obsługiwane w przeszłości mogą dyskwalifikować wnioskodawcę w uzyskaniu nowego kredytu.

Indywidualne cechy
Bank może inaczej ocenić zdolność kredytową młodego człowieka bez historii zatrudnienia, który podjął pierwszą pracę po szkole średniej, a inaczej tego samego człowieka po zakończonych studiach. Czasami nie bez znaczenia jest też pracodawca – czy kredytobiorca zatrudniony jest w dużej firmie, np. spółce akcyjnej notowanej na giełdzie, czy też zatrudniony jest przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Mamy tutaj do czynienia z analizą ryzyka kredytowego. Innymi cechami branymi pod uwagę są: stan cywilny, posiadany majątek, staż pracy, zajmowane stanowisko, liczba posiadanych osób na utrzymaniu.

Wkład własny, dodatkowe zabezpieczenia kredytu
Na ocenę zdolności kredytowej wpływa zaangażowanie klienta w postaci wkładu własnego. Finansując inwestycję banki przychylniej patrzą na klientów którzy chcą partycypować w kosztach zakupu. Na wyższą zdolność kredytową mogą liczyć klienci posiadający dodatkowe zabezpieczenie kredytu, np. drugą nieruchomość. Wkład własny czy dodatkowe zabezpieczenie kredytu zazwyczaj powoduje, że bank jest w stanie zaproponować niższe oprocentowanie kredytu (ze względu na niższe ryzyko kredytowe) – a to ma wpływ na niższą ratę kredytu i podwyższa zdolność kredytową kredytobiorcy.

Print Friendly, PDF & Email