Alimenty od dzieci

W Polsce bardzo rzadko zdarzają się pozwy o alimenty od dzieci. Na sto pozwów o alimenty dla dzieci przypada jeden o alimenty dla rodzica. Stare i niedołężne osoby często wolą żyć w biedzie niż stanąć w sądzie przeciw dzieciom. Ale prawo stanowi, że gdy rodzica dopadnie choroba lub niedostatek, pomoc dzieci to nie łaska, lecz obowiązek.
Rodzic składa pozew do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, czyli dziecka. Jeśli występuje o alimenty od kilkorga dzieci, które mają różne adresy, może złożyć pozew w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Pozew jest zwolniony z opłaty sądowej. Razem z pozwem o alimenty można też złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa. Sąd może przyznać „prowizoryczne” alimenty do czasu wydania wyroku. Warunek: muszą być one niższe od wnioskowanych w pozwie. Opłata od takiego wniosku to 40 zł.

W pozwie trzeba wskazać sąd, do którego pismo jest adresowane, dane pozwanego i powoda, napisać, czego dotyczy żądanie, uzasadnić je i poprzeć odpowiednimi dowodami: zaświadczeniem o dochodach (odcinek emerytury lub renty, zaświadczenie z gminnego ośrodka pomocy społecznej), rachunkami za mieszkanie (czynsz, światło, telefon), podsumowaniem wydatków na leki, ewentualnie zaświadczeniem z banku o spłacie pożyczki (np. na zakup nowej lodówki).
 

Print Friendly, PDF & Email