Agencja Nieruchomości Rolnych – rekordowa sprzedaż

W ubiegłym roku Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała rekordową ilość państwowej ziemi – 125 tys. ha, czyli o 30 proc. więcej niż rok wcześniej, jest to najlepszy wynik od 9 lat.
Ponadto Agencja nieodpłatne przekazała w ubiegłym roku m.in. gminom ponad 14 tys. ha. Ogółem z zasobów Agencji ubyło niemal 140 tys. hektarów ziemi należącej do Skarbu Państwa.
Agencja zwiększyła także bezprzetargową ofertę dla dzierżawców i byłych właścicieli nieruchomości. W sumie procedury sprzedaży objęły w minionym roku ponad 300 tys. ha państwowych gruntów – informuje ANR.
Według ANR, tak duża sprzedaż ziemi nie byłaby możliwa, gdyby nie było zainteresowania jej zakupem ze strony rolników. Mogli oni ubiegać się o preferencyjny kredyt na ten cel lub też kupić ziemię na raty.

Print Friendly, PDF & Email