Archiwa tagu: mieszkania plus

Jak program Rodzina 500 Plus wpłynie na zdolność kredytową Polaków?

Obecny rząd zdecydowanie stawia na politykę rodzinną i program Rodzina 500 Plus ma pomóc w zwiększeniu dzietności polskim rodzin. Jak podkreślają Analitycy WGN, program Rodzina 500 Plus może też znacząco wpłynąć na zdolność kredytową Polaków, a tym samym zapewnić szybszy dostęp do własnego mieszkania.

Eksperci rynku nieruchomości wyliczyli, że zdolność kredytowa Polaków korzystających z rządowej zapomogi, mogą zwiększyć swoją zdolność kredytową nawet o 209 tys zł. Banki traktują tę kwotę jako pewne zabezpieczenie kredytu na przynajmniej kilkadziesiąt lat. Dzięki temu rodziny będą mogły ubiegać się o większy kredyt, a tym samym, wybierać mieszkania o większym metrażu lub w lepszej lokalizacji.

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą program Rodzina 500 Plus w lutym 2016 roku. Od kwietnia można składać wnioski o zapomogę. Ustawa przewiduje dofinansowanie rodzinnego budżetu w kwocie 500 zł w przypadku posiadania dwójki dzieci (dofinansowanie dotyczy tylko jednego dziecka). Nie ma żadnych limitów dochodowych na członka rodziny. Rodziny z jednym dzieckiem również mają szansę na dofinansowanie, wówczas jednak dochód na jednego członka nie może przekraczać 800 zł oraz 1200 zł dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Rodziny wielodzietne, które mieszczą się w limicie dochodowym, dostaną dofinansowanie na każde dziecko.

Co najważniejsze, choć program Rodzina 500 Plus jest formą zasiłku, to wyróżnia go przede wszystkim stałość – kwota jest przyznawana co miesiąc do ukończenia osiemnastego roku życia przez dziecko. Nie ma obostrzeń co do limitu dochodów, zatem taka forma zasiłku jest comiesięcznym wsparciem budżetu każdej rodziny posiadającej dzieci. Jak to wpłynie na zdolność kredytową rodzin?

Najważniejszym kryterium uzyskania kredytu hipotecznego jest oczywiście zdolność kredytowa. Z reguły wyliczana jest w ten sposób, że od miesięcznego przychodu rodziny odejmowana jest kwota potrzebna na utrzymanie. Pozostała kwota nie tylko powinna wystarczyć na opłacenie raty kredytu, ale również na odłożenie dodatkowych pieniędzy (zwykle koło 200-300 zł). Każdy bank jednak kieruje się innymi kryteriami. Należy tutaj podkreślić, że banki z reguły nie biorą pod uwagę, przy określaniu zdolności kredytowej, zasiłków, czy alimentów.

Katarzyna Dmowska, specjalistka rynku finansów, wyjaśniała na łamach mediów, na czym ma polegać wzrost zdolności kredytowej Polaków dzięki Rodzinie 500 Plus. Za przykład została podana pięcioosobowa rodzina, w której dwoje rodziców zarabia w sumie średnio ok. 8 tys zł brutto. Z wyliczeń wynika, że zdolność kredytowa tej rodziny pozwala im na zaciągnięcie kredytu hipotecznego w kwocie 250 tys zł. Gdy dodamy do tego wsparcie programu Rodzina 500 Plus, (a więc 1000 zł dodatkowego przychodu), zdolność kredytowa tej rodziny może urosnąć nawet o 209 tys. Jednak ostateczna decyzja w sprawie kredytu hipotecznego i tego, czy zostanie wzięte pod uwagę rządowe dofinansowanie, należy do banku.

Eksperci podają, że taki wzrost zdolności kredytowej pozwoli na zakup mieszkania o większym metrażu: w Warszawie o 29 metrów kwadratowych, w Krakowie o 34 metry kwadratowe, a w Łodzi aż o 57 metrów kwadratowych. Z pewnością, jeśli banki wezmą pod uwagę dofinansowanie 500 plus, poprawi to sytuację mieszkaniową Polaków.

O subwencję w ramach programu Rodzina 500 Plus mogą ubiegać się nie tylko małżeństwa z dziećmi, ale również osoby niepozostające w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne.

Nie można jednak przewidzieć, czy banki zdecydują się na branie pod uwagę dofinansowań rządowych. Należy pamiętać, że kredyt hipoteczny to długoterminowe zobowiązanie finansowe, nieraz na 30 lat, natomiast subwencje 500 plus przyznawane będą przez maksymalnie 18 lat.

Dział Analiz WGN
Katarzyna Surma