Archiwa tagu: kedyty hipoteczne

Mzuri CFI 1 pozyskała środki na inwestycję

Spółka celowa Mzuri CFI 1 pozyskiwała kapitał przeznaczony na realizację inwestycji grupowej w zakup, remont i odsprzedaż kamienicy od końca listopada do końca grudnia 2015 roku. Limity inwestycyjne wynosiły od 10 do 80 tys. zł. Spółka zgromadziła w zakładanym terminie wymagany kapitał, który ulokuje w kamienicę do remontu z wydzielonymi mieszkaniami. Mzuri CFI 1 jest obecnie na etapie due dilligence kilku nieruchomości, które spełniają warunki stawiane przez Spółkę. Oczekiwana stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału ma przekroczyć 10 proc rocznie. Szacowany okres realizacji inwestycji to 2-3 lata. Udziały w Spółce objęło 64 inwestorów, którzy wpłacili średnio po ok. 22 tys. zł. W związku z dużym zainteresowaniem działalnością Mzuri CFI 1, Spółka planuje wiosną uruchomienie kolejnej crowdfundingowej spółki celowej Mzuri CFI 2, która nabędzie pakiet mieszkań na wynajem, a następnie będzie wypłacać udziałowcom zysk z najmu.