Znaczny wzrost PKB Japonii w I kwartale

Produkt Krajowy Brutto Japonii wzrósł w I kw. 2013 r. o 3,5% w ujęciu rocznym, wobec wzrostu w IV kw. 2012 r. o 1,0% – podało biuro rządowe we wstępnych wyliczeniach. Analitycy prognozowali wzrost o 2,7%. W ujęciu kwartalnym PKB Japonii wzrósł o 0,9% w I kwartale 2013 r., podczas gdy w IV kwartale 2012 r. wzrósł o 0,3%.

Print Friendly, PDF & Email