Zmiany w podatku VAT i wystawianiu faktur już od 2013 r.

Od nowego roku wchodzą w życie istotne zmiany w rozliczaniu podatku VAT i wystawianiu faktur. Ich celem, według resortu finansów, jest dopasowanie polskich przepisów do regulacji unijnych. Oto najważniejsze z nich:

1. Wystawianie faktur uproszczonych – za sprzedaż do kwoty brutto 450 zł można będzie wystawić fakturę z podaniem jedynie NIP-u nabywcy, bez konieczności wpisywania jego nazwy i adresu.

2. Wystawienie faktury zbiorczej – za kilkukrotną sprzedaż dla jednego kontrahenta w danym miesiącu.

3. Możliwość wystawienia faktury przez nabywcę lub strony trzecie, upoważnione do tego przez sprzedającego.

4. Brak konieczności wpisywania numeru rejestracyjnego auta na fakturze za kupno paliwa na stacji benzynowej.

5. Brak obowiązku otrzymania formalnej zgody kontrahenta do odbioru faktury elektronicznej; akceptacją będzie zapłacenie tej faktury, czyli tzw. domniemana akceptacja. Nabywca, który nadal będzie chciał otrzymywać faktury papierowe będzie musiał zgłosić formalny sprzeciw.

6. Własny system tzw. kontroli biznesowej audytu faktur elektronicznych i papierowych, czyli sprawdzania ich autentyczności.

7. Wycofanie faktur wewnętrznych, którymi obecnie posługują się przedsiębiorcy ramach wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów (WNT).

8. Wprowadzenie „sprawiedliwej metody kasowej”, czyli zwolnienie z odprowadzania VAT w przypadku nieotrzymania zapłaty za sprzedane towary lub usługi; wydłuża się do 180 dni termin (z 90 dni) przeterminowanych faktur. Zapis dotyczy jedynie firmy z sektora MSP, których obrót roczny nie przekracza 1,2 miliona euro.

9. Faktury VAT będą mogli wystawiać również podatnicy zwolnieni z VAT – na rządanie nabywcy.

10. Wzrosną stawki VAT na niektóre towary, najczęściej do 23%.

11. Wycofanie z użycia not korygujących; błędy w fakturze będą musiały być poprawione przez wystawcę fakturą korygującą.

Print Friendly, PDF & Email