Zmiany płacy minimalnej i ZUS

Od stycznia przyszłego roku najprawdopodobniej znowu ma być podwyżka płacy minimalnej z 1500 zł na 1600 zł. Oznacza to, że od 2013 r. wzrosną koszty pracodawców, jak i osób, które rozpoczynają jednoosobową działalność gospodarczą. Przedsiębiorca, który płaci pracownikowi pensję minimalną, musi się liczyć z dodatkowym kosztem zatrudnienia w wysokości 1449 zł rocznie na jednego pracownika. Z kolei preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne dla rozpoczynających działalność gospodarczą wzrosną o 115 zł rocznie. Do 15 września rząd musi ustalić wysokość płacy minimalnej. Kwota 1600 zł znalazła się w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów. Oczywiście, ta podwyżka nie będzie miała znaczenia dla firm, których pracownicy otrzymują wyższe wynagrodzenia, natomiast dotknie przedsiębiorców zatrudniających osoby o niskich kwalifikacjach, których pensja nie przekracza płacy minimalnej.

Print Friendly, PDF & Email