Założenia ustawy deregulacyjnej

Znane są założenia odnośnie trzeciego projektu ustawy deregulacyjnej. Wydaje się, że najważniejszym obszarem założeń to rozszerzenie możliwości stosowania kasowej metody rozliczania VAT. Dodatkowo, zostanie skrócony termin zwrotu VAT z 60 na maksymalnie 30 dni.  Resort gospodarki uważa, że zmiana ta zmniejszy zatory płatnicze. Zwraca uwagę, że chociażby w Austrii zwrot VAT następuje średnio w ciągu 28 dni, w Danii – 21, a w Estonii – 5. Następne zmiany to podwyższenie maksymalnej wartości sprzedaży, uprawniającej do zaklasyfikowania przedsiębiorcy jako tzw. „małego podatnika”. Podwyżka będzie z 1,2 mln do 2,0 mln euro. Następna zmianą jest skrócenie ze 180 do 90 dni terminu uprawniającego do skorzystania z tzw. ulgi na złe długi w zakresie podatku VAT. Obecnie podatnik, który rozliczył VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał, może dokonać odpowiedniej korekty dopiero po upływie niemal półrocznego okresu po terminie płatności.

Źródło: Wirtualna Polska

Print Friendly, PDF & Email