Wzrost stóp i rat kredytowych.

Kolejna podwyżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) o 25 punktów bazowych, czyli 0,25% z pewnością nie ucieszy kredytobiorców. Wraz z podwyżkami stóp procentowych rośnie oprocentowanie kredytów zaciąganych w złotych.
Nie ma bezpośredniego przełożenia, jednakże rosnące stopy procentowe wpływają na stopę WIBOR, na którym opiera się oprocentowanie kredytów. Przypomnijmy, oprocentowanie kredytu hipotecznego zazwyczaj zapisywane jest w umowie kredytowej jako:
WIBOR (najczęściej 3 miesięczny) + MARŻA banku
Ostatnia podwyżka stóp przez RPP to już czwarta w tym roku. W sumie podstawowa stopa procentowa wzrosła w tym roku już do poziomu 4,5%, wzrosła, więc o 100 pkt bazowych czyli 1%.
WIBOR 3M w tym samym czasie wzrósł z 3,94% na początku stycznia do poziomu 4,47% obecnie, czyli o 0,5%. Jakie to ma przełożenie na raty kredytów? Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w PLN, na kwotę 300 tys. i 30 lat muszą obecnie płacić wyższe raty kredytu. W ciągu pół roku raty wzrosły im o ok. 90 PLN.
Większość ekonomistów uważa, że nie jest to ostatnia podwyżka RPP. Być może czekają nas kolejne, a więc należy liczyć się z dalszym wzrostem rat kredytów.
Hiponet.pl – czerwiec 2011

Print Friendly, PDF & Email